LOADING

Type to search

Co to jest podatek VAT?

Finanse i ubezpieczenia

Co to jest podatek VAT?

Share

Podatek VAT w Polsce obowiązuje od 1993 roku. Czym jest ten podatek? Jak się oblicza wartość podatku VAT? Z czym związany jest podatek VAT należny i naliczony? 

Pojęcie podatku VAT 

Podatek VAT jest podatkiem od towarów i usług. Dotyczy on zarówno nabywców, jak i osoby sprzedające. Wartość podatku doliczana jest do wartości netto każdej z transakcji kupna-sprzedaży. Przyjęty mechanizm rozliczania podatku wskazuje, że jego wysokość przerzucana zostaje na konsumenta. Podkreślić należy, że podatek od towarów i usług jest wprowadzany na każdym etapie produkcji (przez podmioty, które wnoszą wartość dodaną).  

Obliczanie podatku 

Podatek VAT oblicza się za pomocą pomnożenia ceny netto przez stawkę podatku VAT. Wyróżnić można dwa rodzaje tego podatku – podatek VAT naliczony i należny. Pierwszy z nich odnosi się do wartości, o jaką nabywca może obniżyć podatek VAT należny w deklaracji VAT. Podatek należny natomiast jest kwotą zobowiązania, która powstaje w wyniku wystawiania faktur sprzedaży. Wartość ta podlega wpłacie do urzędu skarbowego. Najprościej mówiąc – podatek VAT naliczony jest podatkiem od zakupu, a podatek VAT należny jest podatkiem od sprzedaży.  

Podsumowując, podatek ten jest zaliczony do grona podatków pośrednich. Jego nazwa jest związane ze sposobem świadczenia. Zapłata podatku odbywa się podczas nabycia usługi lub towaru, co powoduje, że nie jest on płacony bezpośrednio w urzędzie skarbowym.  

Previous Article
Next Article